מיוחדים

למתנדבים בע"מ

שוב חבורת רוטריונים ממועדוננו מפנים מזמנם, ממיינים ואורזים במלוא המרץ ערמות של פרי וירק.

העשייה התקיימה בזו הפעם ביום רביעי 17.1.24 במסגרת "צו 8 לחקלאות." בבית אריזה במושב פרזון שליד עפולה אצל החקלאי שגיא כהן.  

תודה לחברות ולחברים שתרמו חלקם לחקלאי הארץ.