peace-thru-art-rotary-misgav-01
מיוחדים

סיכום מיזם “אמנות של שלום” 2019-2020

Peace Through Art by Rotary Misgav

מטרה: יצירת קשרים בין בני נוער יהודים לערבים באמצעות מפגשי סדנאות באמנות פלסטית.
חידוש הפעילות שהתקיימה לפני שנתיים.
מי בפרויקט: נערות מסחנין ונערות מבית ספר קציר במועצה איזורית משגב
אופן הפעולה: יצירת שיתוף פעולה בין בתי הספר קציר וסחנין, לבין כרמלה גונן מעצמון שמייצגת את “מובילות למדע ותעשיה” סניף חיפה.מפגש משותף אחד בגלריה בסכנין 6-8 מפגשים בסכנין/משגב לסירוגין.