מיזמים


מועדון רוטרי משגב אמנות של שלוםאמנות של שלום

שיתוף פעולה במימון בינלאומי המפגיש תלמידות כיתה ז’ בדואיות ויהודיות בפרויקטים של אמנות


מועדון רוטרי משגב פרויקט אקומוניטיאקומיוניטי

תמיכה במפעל מקומי המעסיק עובדים בעלי צרכים מיוחדים בתיקון ומיחזור מחשבים


מועדון רוטרי משגב פרויקט אקוארטאקוארט

ארגון תחרות בית ספרית ליצירת אמנות מפסולת אלקטרונית


מועדון רוטרי משגב פרויקט אשבלאשבל

עזרה לנוער בסיכון בפנימייה, כולל אירגון חוגי העשרה כגון קראטה, נגינה, ובישול


מועדון רוטרי משגב פרויקט כיתות רוקדותכיתות רוקדות

תיאום והשתתפות במימון לימוד ריקודי סלון לתלמידי כיתה ה’ ככלי לפיתוח נימוסים והפחתת אלימות


מועדון רוטרי משגב פרויקט הנועם הצעירהנואם הצעיר

אירגון והשתתפות במימון הכשרת תלמידי תיכון משגב לקראת השתתפות בתחרות ראשונה בשנה הבאה


מועדון רוטרי משגב פרויקט זרעים של שלוםזרעים של ידידות

אירגון והשתתפות בערבי חברה בין חברים במועדון משגב ומודון ראמה


עברית מדוברתמשתתפים בפרויקט עברית מדוברת

מתקיים בכפר ראמה פרוייקט של הקניית העברית לנשות הכפר, בחסות מועדון רוטרי ראמה. מי שמובילה את הפרוייקט בהצלחה היא חברת המועדון דיאלא גנדור.  במסגרת שיתופי הפעולה בין מועדון רוטרי ראמה למועדון משגב, חבר מועדון משגב לפרויקט. קרא עוד…